שם השיעורמגיד השיעוראיש קשרכתובתיום ושעהעירטלפון
בני ברק - משפ' ויינשטייןמתחלפיםאריק ויינשטייןאנילביץ 66יום רביעי 21.30בני ברק052-4649940
נתניה - "ישראל הצעיר" הרב ישראל פרידמןהרב ישראל פרידמןביהכנ"ס ישראל הצעיר רח' אברהם שפירא 10 נתניהיום שני בשעה 9:00נתניה054-6433769
אדםהרב יגאל אלוןהרב יגאל אלוןרחוב החרצית בית חבד מושב אדםיום שני 20:15-21:15אדם052-7662990
אוניברסיטת בר אילןבנייס050-4194149
באר שבעהרב גד רווחהרב ארז מזוזבית הכנסת משכן שמעוןמוצ"ש באר שבע050-6244543
בית אלהרב ד"ר דוד סלעהרב ד"ר דוד סלעבית כנסת המרכזי של בית אל איום חמישיבית אל052-5376045
בית שמשהרב נתנאל גמראהרב נתנאל גמראבית כנסת דרכי יצחק בית שמשאחרי מנחה בשבתבית שמש052-4407784
בני ברקאברהמי052-7165679
בני ברקסויד055-6770051
בני ברק - בי"כ רעותהרב צבי אילנימני קוגלמןרחוב הרב שך 14ליל שבת בין קבלת שבת לערביתבני ברק054-2460661
בני ברק - הגבעהמתחלף בין המשתתפיםיוני שוורץ / משה פרישיאוהל אברהם רחוב הרב קוק 38יום שלישי 21:00בני ברק054-4489008
בני ברק - ראדזיןהרב חנוך וינדרבויםהרב חנוך וינדרבויםבית מדרש המרכזי של האדמו"ר מראדזין אהרונסון 81970-01-01 21:15:00בני ברק054-2460661
בני ברק בית כנסת חסדא עו"ד ר' משה מורגנשטרןעו"ד ר' משה מורגנשטרןבית כנסת חסדא דסלר 22 בני ברק21:15 יום רביעיבני ברק050-4122212
בני ברק מרום שירהרב שייקה גרינשפןהרב פרטיגבעל התניא 4 משפחת פרטיגיום שלישי 21:00בני ברק052-3403110
גבעת שמואלאלון צ'רניאלון צ'רנירחבת אילן 2 ב' (דירה 3), שכונת רמת אילן, גבעת שמואליום רביעי, שעה 20:30גבעת שמואל052-3003344
גבעת שמואלהרב פרישמןדורון אריאלמשפחת אריאל, רחוב מנחם בגין 15 דירה 29, גבעת שמואליום רביעי 21:30גבעת שמואל054-9988228
גן יבנההרב הרטמןהרב הרטמןישיבה למאותגרים052-9206443
הר נוף - כולל יד מרדכיהרב ישראל חיים בלומנטל הרב משה וייסקופףכולל 'יד מרדכי' לפנסיונרים, בתוך בית המדרש 'גבעת פינחס' של האדמו"ר מבוסטון שליט"א, רח' האדמו"ר מרוז'ין 17 בירושליםבימי ראשון, שני ורביעי 17.15 עד 18.00ירושלים054-8456794
זכרון יעקבהרב בנימין טלהרב בנימין טלהזית 8 בית כנסת התימנים (שרמן)21:00-22:00זכרון יעקב054-8432972
חיפהמתפללי בית הכנסת עו"ד ר' ישראל שלומאיביהכנ"ס "חניכי הישיבות" רבי עקיבא 19שב"ק לפני תפילת מנחה (חצי שעה - שעה)חיפה054-8450601
חיפההרב כפיר עברוןהרב כפיר עברון054-4693866
חרישהרב יצחק אלגבישהרב יצחק אלגבישבית הכנסת של הקהילה התורנית בחריששבת, פעם בחודשחריש050-4006731
טלז-סטון קול יהודההרב יחזקאל פרוברר' אברהם דויטשבית הכנסת "קול יהודה" אבינדב 1ערב שבת שעה לפני מנחהטלז סטון – קרית יערים050-6367333
טלמוןהרב ראובן אונגר ומתחלפים עמו הרב אוהד טהרלב והרב אבי יוליס יצחק ברטובבית משפחת ברטוביום שלישי 20.15 (לאחר תפילת ערביתטלמון052-2288504
יסודותהרב דולינגר050-4121225
ירושליםאייל אונגר054-9257874
ירושלים מירון052-3370735
ירושליםיעקובזון050-4115583
ירושליםאליאס052-7600747
ירושליםהרב יונה פודורהרב יונה פודורבית הכנסת אוהב ישראל מיכלין 29 בית וגן ירושליםיום ראשון 20:00-21:00ירושלים054-8430255
ירושליםהרב דוד אליעזר אברהםtargoum26@protonmail.com
ירושלים - בית וגןהרב אהרון ברנדלנדאו בית כנסת המרכזי מורדות בית וגן רחוב תורת חיים 34יום חמישי בשעה 22:00ירושלים052-7641354
ירושלים - גבעת שאולסימון בן ציוןסימון בן ציוןרחוב עמרם גאון 10 דירה 13מוצאי שבת 20:15ירושלים054-6588658
ירושלים - הרב אהרון ברנדהרב אהרון ברנדהרב יעקב מורציאנומשתנה בהחלטת המשתתפיםיום רביעי 21:00ירושלים052-7641354
ירושלים - רחביה הרב אורי מלכיאלאביעד גולדויכטארלוזורוב 9 יום שלישי 20:45-22:00ירושלים052-7641354
ירשולים - מדרשה לדוברי צרפתיתהרב אבידן גלברדהרב אבידן גלברטמדרשת זיו - שערי חסדכל יום 9:30 בבוקרירושלים050-4134921
ירשולים קרית יובלהרב אליאב גלברדהרב אליאב גלברדבית הספר גלעד רחוב ברזיליום שלישי 21:00ירושלים058-7123867
כוכב יעקבהרב יגאל אלוןהרב יגאל אלוןכולל כוכב יעקב מעל יינות ביתןשלישי 9:45-10:45כוכב יעקב052-3403110
כלא רימוניםהרב פיני ודבקרהרב פיני ודבקר052-7830166
כפר גבירולהרב שי לחמיהרב שי לחמידוד אלעזר 17 כפר גבירולשלישיכפר גבירול052-7662990
כפר סבאד"ר יעקב אזרחיד"ר יעקב אזרחיבית הכנסת בית דורשי, רח' תל חי 67 [פינת הכרמל], כפר סבאיום שני בין 8:30-9:30 בערבכפר סבא052-7141467
מגדל העמקהכטrabbi.zhecht@gmail.com‏
מודיעיןהרב יעקב דימנטהרב יעקב דימנטבית הכנסת משכן שלמה ענבר 17 מודיעיןיום שני 21:00מודיעין052-5759539
מעלותנתנאל לוי054-2517114
נחליםמתחלפיםהרב רועי קורנפלדעובר בין המשתתפיםראשון 21:15נחלים052-7646615
נריההרב נועם עמרםיצחק ברטובבית הכנסת המרכזי נריהיום שלישי 20:30נריה052-6004052
נתניהישי אסייג052-9064864
נתניההרב משה לחוברהרב משה לחוברמנין אברכים כולל בעלי בתים052-7632610
נתניההרב ברגשטייןהרב ברגשטייןמנין אברכים רחוב גבע058-7627033
עמישבהרב אהרון דימניקהרב אהרון דימניקביה"כ אהבת תורה, רחוב צלאח שלום 31(שביל),שכונת עמישב פ"תליל שבת לפני ערבית, המשך שבת בבוקר בקידושא רבא בשעה 10:15פתח תקוה052-3271584
פ"ת - קהל חסידיםמתחלפים פיני סמוטניבית הכנסת "קהל חסידים", רחוב אליהו דוד שליזנגר, כפר גניםשבת בבוקר בשעה 8:00. תפילה בשעה 8:45פתח תקוה050-6742675
פסגותדביר גרינצויג דביר גרינצויג בית הכנסת המרכזי (בחדר הלימוד)יום שלישי בערב, בין השעות 21:15-22:00פסגות052-7710380
פרדס חנההרב טוביה ארונסוןהרב טוביה ארונסוןבית הכנסת ה'אוהל' רחוב תחכמונישבת אחר התפילהפרדס חנה052-7710380
פרדס חנההרב טוביה ארונסוןהרב טוביה ארונסוןרחוב הדקליםמשתנהפרדס חנה054-6867028
פתח תקוהשלמה לבנון052-7696560
פתח תקוההרב רפי גולדשמידהרב רפי גולדשמיד052-7652254
פתח תקוההרב אברהם ישעיהו קנייבסקיהרב אקשטייןבן גוריון 2 יום שלישי 21:00פתח תקוה050-4122798
פתח תקוהחגי קורץ054-7836865
פתח תקוההרב אריה אנגלמןהרב אריה אנגלמןבית הכנסת המרכזי הפועל המזרחי שטמפפר 41 פתח תקווה יום שלישי 19:30פתח תקווה054-8418318
פתח תקוה - "חתם סופר"הרב משה פיליפסהרב מאיר כהןבית הכנסת "חתם סופר" רח' איכילוב 21 פתח תקוהיום רביעי 21:30פתח תקוה054-8418318
פתח תקווההרב שלמה גולןהרב שלמה גולןבית הכנסת מורשה הדר גנים פתח תקווהשבת אחרי הצהרייםפתח תקווה050-4122798
פתח תקווה - הדר גניםהרב בכור דזורייבהרב בכור דזורייבבית הכנסת "נחלי משה" רחוב אריה בן אליעזר 27שבת קודש. קיץ - אחרי מנחה. חורף - לפני מנחה פתח תקוה050-4100322
קרית עקרוןהרב שי לחמיהרב שי לחמילברר בטלפוןלברר בטלפוןקרית עקרון050-7780711
קרני שומרוןהרב שלמה גבאיהרב שלמה גבאיבבית משפחת שבתאייום רביעי בשעה 20:45קרני שומרון052-8308462
קרני שומרון - ישיבת ההסדרהרב שלמה גבאיעדיאל פלורישיבת ההסדר - חדר הישיבותיום ג' בשעות 20:30-21:45. לאחר השעור מתקיימת תפילת ערביתקרני שומרון052-7707134
רחובותהרב שי לחמיהרב שי לחמיבית הכנסת יד לשבים שוסייב 3 רחוהותלברר בטלפוןרחובות050-7780711
רמת גןהרב נתנאל אינדורסקיהרב נתנאל אינדורסקירחוב בית הלל רמת גן משפחת פרידמןיום שלישי 21:30רמת גן052-7602139
רמת גן - בני ברקמתחלפיםאליהו וויסמשפחת וייס יונה 19 רמת גןיום חמישי.30 9 בערברמת גן050-6568075
רמת השרוןהרב משה גולדשמידהרב משה גולדשמידבבית משפחת סרוגו רחוב השרף 7 רמת השרוןיום שני 20:30רמת השרון054-3454854
רמת השרוןהרב משה גולדשמידהרב משה גולדשמידבית כנסת גאולת ישראל רחוב רבינו תם 4 רמת השרון1970-01-01 20:30:00רמת השרון054-8481302
רעננהמתחלפיםגרגי שטייןביה"כ ומרכז תורני 'אהל ארי' רחוב רבוצקי 98 [פינת ציפמן]יום חמישי 21:00 - 22:00רעננה054-8481302
רעננההרב שבתאי יגלהרב שבתאי יגלבית הכנסת פאי רחוב ארלוזורוב 7 רעננהיום חמישי 20:15רעננה054-9257874
רעננה - בית הכנסת "קול חיים"הרב שמחה בוכינגרהרב שמחה בוכינגררחוב ביאליק 3יום שישי 8:15 בבוקררעננה052-6084666
שדרותהרב בן פורתהרב בן פורת054-5995083
ת"א - איחוד שיבת ציוןהרב צבי קנולהרב צבי קנולמרכז קהילתי איחוד שיבת ציון רחוב בן יהודה 86 תל אביביום שלישי בשעה 9:00 בבוקר בחדר השיעוריםתל אביב054-6751448
ת"א - כולל שירת דבורההרב צבי קנולהרב צבי קנולרחוב בן יהודה 87 תל אביביום שלישי בשעה 20:10תל אביבhttp://beinenu.com/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A7%D7%A9%D7%A8
ת"א - מלון דבורההרב צבי קנולהרב צבי קנולביה"כ במלון דבורה רחוב בן יהודה 87 תל אביבשבת קודש לאחר תפילת מנחהתל אביבhttp://beinenu.com/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A7%D7%A9%D7%A8
תל אביב הרב ישראל קרניהרב אהרון דויטשבלוך 24 תל אביבליל שבת אחרי ערביתתל אביב058-4170580
תל אביבהרב לעמלהרב לעמלבית כנסת לב ישראל רחוב קאלישר 27 נווה צדק תל אביבשעה לפני מנחה בשבתתל אביב052-8950931
תל אביב הרב דב שטאוברהרב דב שטאוברבית הכנסת קוממיות רחוב מודליאני 20 תל אביב יום חמישי 20:15תל אביב058-7698388
תל אביב נווה צדקהרב שמחה בוכינגרהרב שמחה בוכינגרבית כנסת לב ישראל קאלישר 27 תל אביביום רביעי 12:15-13:15תל אביב054-8450601
תל אביב שדרות נורדאורב בית הכנסת הרה"ג עמנואל בררב בית הכנסת הרה"ג עמנואל ברבית הכנסת בר אילן שדרות נורדאו 63 תל אביביום ראשון 20:00-21:00תל אביב050-4192031
תל ציוןהרב יגאל אלוןהרב יגאל אלוןבית כנסת המרכזי תל ציוןשבת 15:00-16:00תל ציון050-7709211