רץ כצבי – ספריית שיעורים

במאגר זה שיעורים המחולקים לפי נושאים, הניתנים להורדה.
כמו כן ניתן להוריד במדור רץ כצבי – ספרים, את כל אחד מכרכי ספרי רץ כצבי (פורמט PDF)

איזה נושא מעניין אותך?

אקטואליה בהלכה

איברים מלאכותיים / מדע טכנולוגיה והלכה/ במעגלי החיים / קיום מצוות

פוריות ויוחסין

פרו ורבו / פוריות / אישות / נישואין / יוחסין / גירות

קטן בהלכה

חינוך / מצוות ואיסורים / במועדי השנה / קטן שהגדיל

חיובי נשים

במצוות / במועדי השנה / בדינים שונים

מעגלי החיים

ברית מילה / פדיון הבן / בר מצוה / נישואין

אורח חיים

ציצית ותפילין / קריאת שמע תפילה / קריאת התורה / ברכות / זימון וברכת המזון

כהונה

קדושת כהנים ולויים / יחוסי כהונה / דיני כהנים וכהונה / נשיאת כפיים / פדיון הבן

שבת

קדושת השבת / ערב שבת והדלקת נרות / קידוש והבדלה / האסור והמותר / יום השבת ומוצאי שבת / מחללי שבת

מועדים

ראש חודש / יום טוב וחול המועד / ראש השנה / יום כיפור / סוכות ושמחת תורה / חנוכה / ארבע פרשיות ופורים / פסח / ספירת העומר / שבועות / בין המיצרים תשעה באב ותעניות

תורה ומצוות

לימוד תורה / מצוות ואיסורים / תקנות חכמים

אבלות

תפילה וקדיש / קבורה הספד וניחום אבלים / שבעה ושלושים ויארצייט / השתתפות בשמחות / במועדי השנה

יורה דעה

הלכות עבודה זרה ודיני נכרים / נדה וטהרתה / נדרים ושבועות / כבוד אב ואם ורבו / צדקה

כשרות

איסור והיתר / בשר בחלב / מאכלות אסורות

תשמישי קדושה

בית כנסת / מזוזה / ציצית / תפילין / סת"ם

הארץ והמקדש

מצוות תלויות בארץ / שביעית / בית המקדש / קרבנות וקדשים

חושן משפט

דיינים / עדות / הלוואה / ממונות / שאלה פקדון ושכירות / שליחות / גניבה גזילה וחבלה / נזיקין / גרמא / קניינים

מחשבה

חודשי השנה ומהותם / י"ב השבטים / צירופי שם הוי"ה / חיים של... / מזלות / ספר יצירה / לשונות שמחה / שמונה עשרה / תרי עשר / כתובים