עולמות ברמב"ן

תכנית מיוחדת ללימוד חומש בעיון עם פירוש הרמב"ן על התורה

כל אחד מהשיעורים עוסק בנושא מפרשת השבוע על פי פירושיו של הרמב"ן על התורה ובכתביו, בתוספת מקבילות ומראי מקומות נוספים בדברי חז"ל, רבותינו הראשונים ובעלי המוסר והמחשבה.