בדיני רודף

בדיני רודף ובדין רודף שניתן להצילו באחד מאיבריו   א. פיקוח נפש אינו דוחה שפיכות דמים, כדברי המשנה באהלות "אין דוחים מפני נפש". מאידך נאמר במשנה בסנהדרין "הבא במחתרת נידון על…

להמשך קריאהבדיני רודף

הסתכנות למען הזולת

א. מחד גיסא, מלשון הכתובים "לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ"; "וַהֲשֵׁבֹתוֹ לוֹ", למדו חז"ל: "הרואה חברו טובע בנהר או חיה גוררתו או לסטים באים עליו, שהוא חייב להצילו". ומאידך, רבי עקיבא למד…

להמשך קריאההסתכנות למען הזולת