כשרות תרופות

א. אכילת איסור לצורך רפואה כאשר אינו כרוך בסכנה בסוגיית הגמרא במסכת פסחים מבואר כי נאסר על חולה שאין בו סכנה לאכול איסור לצורך רפואה, אלא אם כן היה אין זה "כדרך אכילה", ונתבאר…

להמשך קריאהכשרות תרופות

וחי בהם

א. סוגיית הגמרא במסכת יומא: "נפל עליו הגל עד היכן הוא בודק - עד חוטמו ויש אומרים עד לבו". פסקי הרמב"ם והשו"ע. ב. עוד פסק הרמב"ם, שיש להמתין בגוסס שמא…

להמשך קריאהוחי בהם

פונדקאות

א. התפתחות הרפואה הביאה בכנפיה שאלות הלכתיות חדשות, כדוגמת שאלת יחוס האמהות בהשתלת עובר ברחם של אשה אחרת. ב. מי נחשבת לאֵם: בעלת החומרים הגנטיים [ביצית] שהתעברה מהאב. או ה'פונדקאית'…

להמשך קריאהפונדקאות

המתת "חסד"

א. חז"ל אמרו כי "גוסס הרי הוא כחי לכל דבריו", ועוד אמרו חז"ל כי "מחללים את השבת אפילו לחיי שעה". ומכאן נראה שאסור להמית כל אדם כדי לעשות עמו "חסד" ולהצילו מייסוריו [וגם…

להמשך קריאההמתת "חסד"

נאמנות רופאים

א. בענייני הלכה רבים יש צורך בהבנת המציאות הרפואית, ולשם כך יש צורך בקבלת חוות דעת רפואית. ודנו הפוסקים בשאלת נאמנות הרופאים, הן ביחס לעצם המידע הרפואי שבידם, והן ביחס לנאמנותם האישית. ב. סוגיות הגמרא ופסקי…

להמשך קריאהנאמנות רופאים

פיקוח נפש עתידי – צילום אירוע טרור בשבת

פיקוח נפש עתידי חלק א - חזרת כוחות הצלה לביתם בשבת א. במסכת עירובין נאמר במשנה: "כל היוצאים להציל חוזרים למקומם", משמע אפילו למרחק יותר מאלפים אמה ]תחום שבת[. והקשו בגמרא מדברי המשנה…

להמשך קריאהפיקוח נפש עתידי – צילום אירוע טרור בשבת

פג בהלכה

פג בהלכה - ובנדון יילוד שחי באמצעות אינקובטור א. לדעת חז"ל יש קיום ליילוד שנולד בחודש השביעי שח ההריון או בחודש התשיעי, אבל לנולד בחודש השמיני אין קיום והרי הוא כ"אבן", שלא מחללים שבת להצלתו…

להמשך קריאהפג בהלכה

איברים ומכשירים מושתלים

איברים ומכשירים מושתלים - האם הפכו להיות חלק מגוף האדם א. עם ההתפתחות הרבה של הרפואה בעידן המודרני כאשר ניתוחים לחיבור ולהשתלת איברים או מכשירים מלאכותיים בגוף האדם, נעשים בכל יום,…

להמשך קריאהאיברים ומכשירים מושתלים

מה מוגדר מקום סכנה

מה מוגדר מקום סכנה א. מסופר על רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, שבימי הפרעות בשנת תרפ"ט לא היסס לצאת מהעיר העתיקה בדרכו למאה שערים דרך הרובע המוסלמי ושער שכם. וידועים התלאות והייסורים שעברו…

להמשך קריאהמה מוגדר מקום סכנה

אשר יצר

א. במסכת ברכות נתבאר החיוב לברך ברכת "אשר יצר את האדם בחכמה" לאחר היציאה מבית הכסא, ונחלקו רבותינו הראשונים מהי ה"חכמה" בבריאת האדם שעליה מברכים. וכמו כן נחלקו בביאור חתימת הברכה…

להמשך קריאהאשר יצר