כלי נשק, תפילה, בית כנסת ונשים

א. האיסור להכניס סכין לבית הכנסת "לפי שהתפילה מארכת ימיו של אדם והסכין מקצרם" במסכת סנהדרין  מבואר האיסור להיכנס לבית המדרש בכלי זיין. אך ראה זה פלא, דין זה לא הוזכר כלל בדברי הרמב"ם,…

להמשך קריאהכלי נשק, תפילה, בית כנסת ונשים

עשיית מלאכה בשעת ברכה

עשיית מלאכה בשעת ברכה א. האיסור לעשות מלאכה בשעת קריאת שמע וברכותיה במסכת ברכות מבואר האיסור לקרוא קריאת שמע בעודו עסוק במלאכתו. רבותינו הראשונים חלקו האם האיסור מטעם ביטול הכוונה…

להמשך קריאהעשיית מלאכה בשעת ברכה

חזרת הש"ץ

חזרת הש"ץ א. מקור תקנת חזרת הש"ץ וטעמה דברי הגמרא כי שליח הציבור מוציא את הרבים ידי חובתם, והמחלוקת באיזה אופן מוציאם, ומדוע חוץ מזה מתפלל כל אחד בנפרד •…

להמשך קריאהחזרת הש"ץ

פסוקי דזמרה

פסוקי דזמרה א. פסוקי דזמרה - המקורות לאמירתם המקורות בש"ס לחובת אמירת פרקי זמרה קודם תפילת העמידה. בפשטות הדברים, פרקים אלו נקראו בשם "פסוקי דזמרה" על שם הזמר והשירה שיש…

להמשך קריאהפסוקי דזמרה

פרשת וארא – סוד התפילה ופעולתה (אור החיים)

פרשת וארא סוד התפילה ופעולתה א. ארבעת התנאים הנצרכים לקבלת התפילה האור החיים הקדוש למד מתפילתו של משה רבנו, ארבעה תנאים הנצרכים לקבלת התפילה: [א] שיתפלל כעני הדופק על הפתח.…

להמשך קריאהפרשת וארא – סוד התפילה ופעולתה (אור החיים)

פרשת ויצא – תפילה ותורה תבלין (אור החיים)

פרשת ויצא תפילה ותורה תבלין א. "ויצא ויעקב" הדרך אל האושר האור החיים הקדוש ביאר את פרשת "ויצא יעקב" בדרך רמז - על נפש האדם בצאתה מהעולם העליון, ועל מלחמתה בימי חייה בעולם הזה נגד היצר הרע, בדרך…

להמשך קריאהפרשת ויצא – תפילה ותורה תבלין (אור החיים)

המקום הראוי לצירוף למנין

המקום הראוי לצירוף למנין צירוף למנין לשוהים בבידוד א. דיני המקום הראוי לצירוף למנין - סוגיית הגמרא ודברי הראשונים בסוגיית הגמרא במסכת פסחים מבואר הצורך להימצא במקום אחד בתפילה, ומהו…

להמשך קריאההמקום הראוי לצירוף למנין

הפסק בדיבור בתקיעת שופר

א. פסק השו"ע: "לא ישיח לא התוקע ולא הציבור, בין תקיעות שמיושב לתקיעות שמעומד". וכתב הרמ"א: "מיהו בענין התקיעות והתפילות אין הפסק" [ומסיים מרן המחבר: "ואין צריך לומר שלא ישיחו…

להמשך קריאההפסק בדיבור בתקיעת שופר