ביטול תורה

ביטול תורה ובגדרי מצות תלמוד תורה א. החיוב במצות תלמוד תורה וחומר עוון ביטולה מצות תלמוד תורה מפורשת בלשון הכתוב בתורה "וְשִׁנַּנְתָּם לְבָנֶיךָ וְדִבַּרְתָּ בָּם", ובספר יהושע: "לֹא יָמוּשׁ סֵפֶר…

להמשך קריאהביטול תורה

עשרת הדברות

א. ייחודם ומעלתם של עשרת הדברות חז"ל הודיעונו כי עשרת הדברות קובעות מקום מיוחד לעצמם, ואף נכללו בהם כל תרי"ג המצוות, ויש לבאר הענין • חלוקת תרי"ג המצוות בעשרת הדברות. ב. אמירת…

להמשך קריאהעשרת הדברות

פרשת ויצא – תפילה ותורה תבלין (אור החיים)

פרשת ויצא תפילה ותורה תבלין א. "ויצא ויעקב" הדרך אל האושר האור החיים הקדוש ביאר את פרשת "ויצא יעקב" בדרך רמז - על נפש האדם בצאתה מהעולם העליון, ועל מלחמתה בימי חייה בעולם הזה נגד היצר הרע, בדרך…

להמשך קריאהפרשת ויצא – תפילה ותורה תבלין (אור החיים)

כל הפטור מדבר ועושהו

א. בתלמוד ירושלמי נאמר: "כל מי שפטור מדבר ועושהו נקרא הדיוט". הלכה זו הובאה למעשה בדברי הפוסקים במקומות רבים. מאידך, במקומות אחרים נפסק ש"המחמיר הרי זה משובח", או "המחמיר תבוא…

להמשך קריאהכל הפטור מדבר ועושהו

ירושה בשררה וברבנות

א. בדברי חז"ל מפורש כי מלכות וכהונה גדולה עוברים בירושה, כלשון הרמב"ם: "וכל הקודם בנחלה קודם לירושת המלוכה, ולא המלכות בלבד אלא כל השררות וכל המינויים שבישראל ירושה לבנו ולבן…

להמשך קריאהירושה בשררה וברבנות

קימה מפני תלמידי חכמים

א. החובה לקום מפני תלמיד חכם - סוגיות הגמרא במסכת קידושין נלמד החיוב לקום מפני "זקן בחכמה" מהפסוק "מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן". ואילו במסכת בבא קמא נתבאר שיש…

להמשך קריאהקימה מפני תלמידי חכמים

תינוק שנשבה

א. דיניהם של 'מין', 'אפיקורס' ו'מומר' [אוכל נבלות 'לתאבון' או אוכל נבלות 'להכעיס'] לענין ההלכה ש'מורידין ולא מעלין' [המצוה שיש להרוג את הכופרים בתורה]. ב. דברי הרמב"ם אודות בני הצדוקים…

להמשך קריאהתינוק שנשבה

כתר תורה וכתר מצוות

א. הקדמת נעשה לנשמע בסוגיית הגמרא במסכת שבת, תיארו חז"ל את מעמד הר סיני והקדמת "נעשה" ל"נשמע", וצריך להבין: • מדוע הזכיה בכתרים היתה בגלל שהקדימו נעשה לנשמע ולא בגלל שאמרו נעשה ונשמע. •…

להמשך קריאהכתר תורה וכתר מצוות