פונדקאות

א. התפתחות הרפואה הביאה בכנפיה שאלות הלכתיות חדשות, כדוגמת שאלת יחוס האמהות בהשתלת עובר ברחם של אשה אחרת. ב. מי נחשבת לאֵם: בעלת החומרים הגנטיים [ביצית] שהתעברה מהאב. או ה'פונדקאית'…

להמשך קריאהפונדקאות

תפילת מוסף

א. מחלוקת הפוסקים אם נשים חייבות להתפלל תפילת מוסף. ב. תפילת מוסף היא לכאורה משום "ונשלמה פרים שפתינו" - במקום קרבנות הציבור שהיו נרכשים מתרומת מחצית השקל. ומעתה יש לדון…

להמשך קריאהתפילת מוסף

מאה ברכות

א. במסכת מנחות מובא מאמרו של רבי מאיר: "חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, שנאמר (דברים י, ב) "וְעַתָּה יִשְׂרָאֵל מָה ה" אֱלֹקֶיךָ שֹׁאֵל מֵעִמָּךְ" [ועי"ש ברש"י ותוספות ביאור הלימוד מהפסוק].…

להמשך קריאהמאה ברכות

נשים בהלוויה, בית קברות, הספד וקדיש

נשים בהלוויה, בית קברות, הספד וקדיש השתתפות נשים בהלוויה א. במסכת סנהדרין תנו רבנן: "מקום שנהגו נשים לצאת אחר המיטה, יוצאות. לפני המיטה, יוצאות". ודנו הפוסקים מה המנהג למעשה בהשתתפות נשים בהלוויה •…

להמשך קריאהנשים בהלוויה, בית קברות, הספד וקדיש

תלמוד תורה לנשים

א. הפוסקים קבעו להלכה כדברי רבי אליעזר האומר: "כל המלמד בתו תורה, כאילו לומדה תִּפְלוּת" [פירש רש"י: "שמתוכה היא מבינה ערמומית ועושה דבריה בהצנע"]. מאידך גיסא אמרו חז"ל כי בימי חזקיהו "בדקו…

להמשך קריאהתלמוד תורה לנשים

נאמנות אשה

א. קיימא לן: "עד אחד נאמן באיסורין", ונחלקו הראשונים מה המקור לדין זה, ולדעת התוספות דין זה נלמד מהפסוק האמור באשה נדה "וְסָפְרָה לָּהּ". ב. סוגיית הגמרא ודברי הראשונים במסכת…

להמשך קריאהנאמנות אשה