יחוד

א. כתב הרמב"ם: "אסור להתייחד עם ערוה מן העריות, וכשאירע מעשה אמנון ותמר, גזר דוד ובית דינו על יחוד [עם] פנויה, ושמאי והלל גזרו על יחוד [עם] גויה". ב. מחלוקת…

להמשך קריאהיחוד